Dienst Bevolking Gemeentehuis Belgie


    Welkom bij www.gemeentehuis.net

Op deze website vind u de adres gegevens van elk gemeentehuis in België. Gemeentehuizen staan gesorteerd op plaatsnaam.

U komt op allerlei manieren in aanraking met het gemeentehuis. Bijvoorbeeld voor de aanvraag of verlenging van een paspoort, verlenging van uw rijbewijs, aanvraag en vernieuwen identiteitskaart, de geboorte aangifte van een kind, de erkenning van een kind, adresveranderingen, afschriften ,uittreksel uit het strafregister, wettiging van een handtekening, echtscheiding,huwelijk en uittreksels uit de akten van de burgerlijke stand.

Zoekt u onderstaand op plaatsnaam van uw gemeente. U vind dan onderandere het adres, telefoonnummer, Emailadres en de website van het gemeentehuis.


 

 

DIENST BEVOLKING

Identiteitskaart en vervangingsidentiteitskaart (voor Belgen)
Identiteitskaart voor vreemdelingen (geel of blauw)
Identiteitsbewijs en identiteitsbewijs voor kinderen van minder dan 12 jaar

Domiciliëren van een nieuwe inwoner van de gemeente
Vernieuwing van de identiteitskaart
Adreswijziging binnen de gemeente
Signaleren van verlies of diefstal van de identiteitskaart
Parkeerkaart

Attesten, voor eensluidend verklaarde kopieën, legaliseren van een handtekening, ouderlijke toelating
Attest van samenstelling van het gezin
Attest van woonplaats (domicilie)
Attest van woonplaats met het oog op een huwelijk
Attest, van nationaliteit (enkel voor de Belgen)
Attest van leven
Voor eensluidend verklaarde kopieën.
Legalisatie van een handtekening.
Ouderlijke toelating (reis naar het buitenland)
Adreswijziging
Verandering van beroep
Verklaring van wettelijk samenwonen
Vertrek naar het buitenland
Laatste wilsbeschikking inzake vorm van begrafenis
Verklaring van de laatste wilsbeschikkingen betreffende de begrafeniswijze
Verklaring betreffende het afstaan van organen

Verkiezingen, juryleden voor een Hof van Assisen

Tenlasteneming 3 Bis (verbintenis tot)
Verbintenis tot tenlasteneming van een vreemdeling in België.

Aanvraag en Verlengen Paspoort
Aanvraag en Verlengen Rijbewijs
Afgifte internationaal rijbewijs


Naast bovenstaand vermelde voorbeelden kan u terecht bij uw gemeentehuis voor nog veel meer zaken. Kijk op de officiele website van uw gemeentehuis voor een volledig overzicht van diensten.