Voorbeelden van diensten van het Gemeentehuis


    Welkom bij www.gemeentehuis.net

Op deze website vind u de adres gegevens van elk gemeentehuis in België. Gemeentehuizen staan gesorteerd op plaatsnaam.

U komt op allerlei manieren in aanraking met het gemeentehuis. Bijvoorbeeld voor de aanvraag of verlenging van een paspoort, verlenging van uw rijbewijs, aanvraag en vernieuwen identiteitskaart, de geboorte aangifte van een kind, de erkenning van een kind, adresveranderingen, afschriften ,uittreksel uit het strafregister, wettiging van een handtekening, echtscheiding,huwelijk en uittreksels uit de akten van de burgerlijke stand.

Zoekt u onderstaand op plaatsnaam van uw gemeente. U vind dan onderandere het adres, telefoonnummer, Emailadres en de website van het gemeentehuis.


 

  Diensten van het Gemeenthuis:

BEVOLKINGSDIENST

De bevolkingsdienst houdt zich voornamelijk bezig met het afleveren van allerlei officiële documenten, bijhouden van de bevolkingsregisters,  kieszaken, identiteitskaarten, gemeentelijk strafregister, pensioenen, sociale aanvragen,  vreemdelingen, paspoorten, rijbewijzen, verkoop van huisvuilzakken (gft en pmd) en afvalstickers, onthaal,  grafconcessies en begraafplaatsen.

Zo kan men er terecht voor:

Adresopzoekingen - Adresveranderingen - Begraafplaatsen - Controle op de inenting tegen polio - Elektronische identiteitskaart - Afschriften en getuigschriften  Erfrechtverklaring - Huisnummers - Identiteitsstuk - Internationaal paspoort - Laatste wilsbeschikking - Meldpunt voor taalklachten - Ouderlijke toestemming om zich te begeven naar het buitenland - Rijbewijzen - Rijksregister - Verkiezingen - Voorlopige identiteitskaart - Vreemdelingen - Uittreksel uit het strafregister - Wettiging van een handtekening.

BURGERLIJKE STAND

De dienst “burgerlijke stand” houdt zich voornamelijk bezig met het bijhouden van de registers van geboorten, huwelijken, echtscheidingen, overlijdens,en adopties. Men ook terecht op het gemeentehuis voor erkenning en wettiging van natuurlijke kinderen, nationaliteit, uittreksels uit de akten van de burgerlijke stand, naturalisaties en samenlevingscontracten. Tot de taken van deze dienst behoren ook het afleveren van attesten.

Zo kan men er terecht voor:
Adoptie - Crematie - Echtscheiding - Naamsverandering - Ontgravingen - Overlijden - Erkenning kinderen en afstammingsrecht - Geboorte - Huwelijk - Nationaliteit - Scheiding - Uittreksels uit de akten van de burgerlijke stand - Vaderschapsbetwisting

Naast bovenstaand vermelde voorbeelden kan u terecht bij uw gemeentehuis voor nog veel meer zaken. Kijk op de officiele website van uw gemeentehuis voor een volledig overzicht van diensten.


 

 


 

gemeentehuis - stadhuis Aalst

Disclaimer - Privacy Policy