Bladel - gemeente Bladel

  
  Woningstichting De Kempen - Bladel

Woningstichting De Kempen

Woning / Huis huren in Bladel


 


 
Woningstichting De Kempen in de gemeente Bladel
 
Een overzicht van woningbouwverenigingen, woningcorporaties en woningstichtingen.

- Voor een overzicht van andere huurwoning aanbieders in de provincie Noord Brabant klikt u hier

- Voor de contactgegevens van het gemeentehuis in Bladel klikt u hier
 
Een woningcorporatie richt zich op het verhuren, beheren en bouwen van woningen, huizen en appartementen ten behoeve van de sociale woningbouw.
 
Via het gemeentehuis in Bladel kunt u tevens informatie inwinnen over woninghuur in de gemeente
 
 
Wanneer komt u in aanmerking voor een sociale huurwoning van een woningcorporatie?
 
De meeste wooncorporaties verhuren woningen tbv van de sociale woningbouw. Dit zijn de goedkope huurwoningen in de gemeente Bladel. Om voor een sociale huurwoning in de gemeente Bladel in aanmerking te komen moet u vaak aan bepaalde voorwaarden voldoen.
 
Sociale huurwoning in de gemeente Bladel en huurprijs
 
De maximale huur van een sociale huurwoning is 681,02. (meetpunt 2013). Het gaat hier dan om de zogenaamde kale huur, zonder servicekosten en kosten voor licht, water en gas.
 
Voorwaarden voor sociale huurwoning
 
- U moet u inschrijven bij de verantwoordelijk organisatie in de gemeente Bladel die verantwoordelijk is voor de sociale huurwoningen. U kan hierover inlichtingen inwinnen bij het gemeentehuis in Bladel.
- U zal vaak een huisvestingsvergunning nodig hebben. Deze kan u aanvragen bij uw gemeentehuis. De gemeente kan daarvoor eisen dat u reeds woont, werkt of studeert waar u wilt gaan wonen. De exacte regels daarvoor kunt u opvragen bij het gemeentehuis in Bladel.
- De woningcorporatie of woningbouwvereniging kan ook verschillende eisen stellen. Dit kan zijn de hoogte van uw inkomen en bijvoorbeeld de samenstelling van uw gezin. Meer informatie vraagt u aan bij Woningstichting De Kempen.
 
Sociale huurwoning in de gemeente Bladel en urgentiecriteria
 
Indien er urgentiecriteria zijn dan kan u meestal voorrang krijgen. Dit kan zijn woon-werkafstand, het achterlaten van een schaarse woning, medische indicatie, leeftijd, sociale indicatie, uw gezinsgrootte, de duur die u als woningzoekende ingeschreven staat.

Voor meer informatie kan u terecht bij het gemeentehuis in Bladel of op de website van de Rijksoverheid.


Woningstichting De Kempen

Disclaimer - Privacy Policy