Buitenpost - gemeente Buitenpost

  
  Stichting Woningbouw Achtkarspelen

Stichting Woningbouw Achtkarspelen

Woning / Huis huren in Buitenpost


 

  Andere instanties voor het huren van een woning in Friesland
  Drachten - WoonFriesland
Wolvega - Woningstichting Weststellingwerf
Leeuwarden - Elkien, vestiging Leeuwarden
Heerenveen - Accolade
Heerenveen - Elkien
Wolvega - Woningstichting Weststellingwerf
Oosterwolde - Actium
Balk - Wonen Zuidwest Friesland
Grou - WoonFriesland
en meer, Klik hier......

 
Stichting Woningbouw Achtkarspelen in de gemeente Buitenpost
 
Een overzicht van woningbouwverenigingen, woningcorporaties en woningstichtingen.

- Voor een overzicht van andere huurwoning aanbieders in de provincie Friesland klikt u hier

- Voor de contactgegevens van het gemeentehuis in Buitenpost klikt u hier
 
Een woningcorporatie richt zich op het verhuren, beheren en bouwen van woningen, huizen en appartementen ten behoeve van de sociale woningbouw.
 
Via het gemeentehuis in Buitenpost kunt u tevens informatie inwinnen over woninghuur in de gemeente
 

Wanneer komt u in aanmerking voor een sociale huurwoning van een woningcorporatie? 

De meeste wooncorporaties verhuren woningen tbv van de sociale woningbouw. Dit zijn de goedkope huurwoningen in de gemeente Buitenpost. Om voor een sociale huurwoning in de gemeente Buitenpost in aanmerking te komen moet u vaak aan bepaalde voorwaarden voldoen. 

Sociale huurwoning in de gemeente Buitenpost en huurprijs 

De maximale huur van een sociale huurwoning is € 681,02. (meetpunt 2013). Het gaat hier dan om de zogenaamde kale huur, zonder servicekosten en kosten voor licht, water en gas.

Voorwaarden voor sociale huurwoning 

- U moet u inschrijven bij de verantwoordelijk organisatie in de gemeente Buitenpost die verantwoordelijk is voor de sociale huurwoningen. U kan hierover inlichtingen inwinnen bij het gemeentehuis in Buitenpost.
- U zal vaak een huisvestingsvergunning nodig hebben. Deze kan u aanvragen bij uw gemeentehuis. De gemeente kan daarvoor eisen dat u reeds woont, werkt of studeert waar u wilt gaan wonen. De exacte regels daarvoor kunt u opvragen bij het gemeentehuis in Buitenpost.
- De woningcorporatie of woningbouwvereniging kan ook verschillende eisen stellen. Dit kan zijn de hoogte van uw inkomen en bijvoorbeeld de samenstelling van uw gezin. Meer informatie vraagt u aan bij Stichting Woningbouw Achtkarspelen. 

Sociale huurwoning in de gemeente Buitenpost en urgentiecriteria 

Indien er urgentiecriteria zijn dan kan u meestal voorrang krijgen. Dit kan zijn woon-werkafstand, het achterlaten van een schaarse woning, medische indicatie, leeftijd, sociale indicatie, uw gezinsgrootte, de duur die u als woningzoekende ingeschreven staat.

Voor meer informatie kan u terecht bij het gemeentehuis in Buitenpost of op de website van de Rijksoverheid.Stichting Woningbouw Achtkarspelen

Disclaimer - Privacy Policy