Naarden - gemeente Naarden

  
  Woningstichting Naarden - Naarden

Woningstichting Naarden

Woning / Huis huren in Naarden


 


 
Woningstichting Naarden in de gemeente Naarden
 
Een overzicht van woningbouwverenigingen, woningcorporaties en woningstichtingen.

- Voor een overzicht van andere huurwoning aanbieders in de provincie Noord Holland klikt u hier

- Voor de contactgegevens van het gemeentehuis in Naarden klikt u hier
 
Een woningcorporatie richt zich op het verhuren, beheren en bouwen van woningen, huizen en appartementen ten behoeve van de sociale woningbouw.
 
Via het gemeentehuis in Naarden kunt u tevens informatie inwinnen over woninghuur in de gemeente
 
 
Wanneer komt u in aanmerking voor een sociale huurwoning van een woningcorporatie?
 
De meeste wooncorporaties verhuren woningen tbv van de sociale woningbouw. Dit zijn de goedkope huurwoningen in de gemeente Naarden. Om voor een sociale huurwoning in de gemeente Naarden in aanmerking te komen moet u vaak aan bepaalde voorwaarden voldoen.
 
Sociale huurwoning in de gemeente Naarden en huurprijs
 
De maximale huur van een sociale huurwoning is 681,02. (meetpunt 2013). Het gaat hier dan om de zogenaamde kale huur, zonder servicekosten en kosten voor licht, water en gas.
 
Voorwaarden voor sociale huurwoning
 
- U moet u inschrijven bij de verantwoordelijk organisatie in de gemeente Naarden die verantwoordelijk is voor de sociale huurwoningen. U kan hierover inlichtingen inwinnen bij het gemeentehuis in Naarden.
- U zal vaak een huisvestingsvergunning nodig hebben. Deze kan u aanvragen bij uw gemeentehuis. De gemeente kan daarvoor eisen dat u reeds woont, werkt of studeert waar u wilt gaan wonen. De exacte regels daarvoor kunt u opvragen bij het gemeentehuis in Naarden.
- De woningcorporatie of woningbouwvereniging kan ook verschillende eisen stellen. Dit kan zijn de hoogte van uw inkomen en bijvoorbeeld de samenstelling van uw gezin. Meer informatie vraagt u aan bij Woningstichting Naarden.
 
Sociale huurwoning in de gemeente Naarden en urgentiecriteria
 
Indien er urgentiecriteria zijn dan kan u meestal voorrang krijgen. Dit kan zijn woon-werkafstand, het achterlaten van een schaarse woning, medische indicatie, leeftijd, sociale indicatie, uw gezinsgrootte, de duur die u als woningzoekende ingeschreven staat.

Voor meer informatie kan u terecht bij het gemeentehuis in Naarden of op de website van de Rijksoverheid.


Woningstichting Naarden

Disclaimer - Privacy Policy