Burgerlijke Stand - Gemeente

Diensten van de gemeente - Burgerlijke Stand

De dienst burgerlijke stand van het gemeentehuis heeft als hoofdtaak het opstellen en bijhouden van de registers van de burgerlijke stand, zoals geboorte, huwelijk, nationaliteit en overlijden.

Ook is de dienst burgerlijke stand belast met de gemeentelijke begraafplaats. Onder andere het organiseren van de begrafenis, onderhoud van de begraafplaatsen en het beheer van grafconcessies.

Kantoor voor nationaliteiten

Verwerken en in ontvangst nemen van de aanvragen tot verkrijging van de Belgische nationaliteit, Inschrijving in de registers, Kennisgeving en verwerking van verzetschriften.

Huwelijk, Geboorte, Nationaliteit, wettelijke samenwoning, overlijden en begraafplaats

Opstellen van dossiers van huwelijksaangiften, aangiften tot aanvraag van de Belgische nationaliteit, overlijdensaangiften

Opstellen van de akten vanhuwelijksplechtigheid, kennisgeving van verkrijging van de Belgische nationaliteit.

Kantoor voor huwelijken en wettelijke samenwoning

In ontvangst nemen en opstellen van de huwelijksaangiften
Opstellen van huwelijksboekjes en huwelijksuittreksels
Verzorgen Huwelijksplechtigheid
Opstellen van de huwelijksakte en de verzending van huwelijksaankondigingen
Registratie en opstellen van de wettelijke samenwoningscontracten.

Kantoor voor akten, geboorten en aanvullende stukken

Afgifte van de uittreksels en afschriften van de burgerlijke stand;
In ontvangst nemen van geboorteaangiften;
Beheer van de aanvullende registers zoals echtscheidingen, erkenningen en ontkenningen van vaderschap, adopties, overschrijving van akten

Kantoor voor overlijdens

Ontvangst nemen van de overlijdensaangiften en opstellen van de akten
Procedure voorafgaand aan de organisatie van teraardebestelling en opgraving;
Organiseren van de begrafenis van behoeftigen;
Beheer en Verkoop van grafconcessies;
Beheer van de begraafplaats

Naast bovenstaand vermelde voorbeelden kan u terecht bij uw gemeentehuis voor nog veel meer zaken. Kijk op de officiele website van uw gemeentehuis voor een volledig overzicht van diensten.