Bouwvergunning - Gemeente

Bouwen en vergunning

Omgevingsvergunning

De bouwvergunning heet tegenwoordig een “omgevingsvergunning”
Wie vroeger besloot te gaan slopen of verbouwen, had toendertijd verschillende vergunningen nodig, zoals een sloopvergunning, een bouwvergunning en/of een milieuvergunning.

Tegenwoordig zijn de verschillende vergunningen voor wonen, bouwen, slopen, ruimte, natuur en milieu samengevoegd tot 1 vergunning, te weten de “omgevingsvergunning”. Dit is gedaan om de aanvraagprocedure te versimpelen.

Wilt u een dakkapel bouwen of uw huis verbouwen? Wilt u een erfafscheiding plaatsen of uw kozijnen en gevel wijzigen? Of wilt u aanbouwen of bijgebouwen plaatsen aan een gebouw?


In veel gevallen heeft u dan een omgevingsvergunning bouwactiviteiten nodig welke u kan aanvragen via de website van uw gemeentehuis of direct op de website van de overheid www.omgevingsloket.nl

Op de website www.omgevingsloket.nl kan u checken of u een vergunning of toestemming nodig heeft en welke vergunningen of toestemmingen moet aanvragen voor de door u gewenste activiteiten. U doet dit door middel van de vergunningcheck.

Een vergunningsprocedure van maximaal 8 weken is voor kleine verbouwingen. Andere grotere bouw projecten krijgen vaak een uitgebreide vergunningsprocedure van maximaal 6 maanden. De regels daarvoor verschillen per situatie en per aktiviteit.

Soms krijgt u bij de bouw te maken met een bestemmingsplan. Een bestemmingsplan is een ruimtelijk plan dat aangeeft welke voorwaarden zijn verbonden aan bijvoorbeeld bouwoppervlakte en bouwhoogte, waarvoor het perceel of gebouw mag worden gebruikt en waar specifiek wel en niet gebouwd mag worden.

De 3 onderdelen van een bestemmingsplan

1. Een toelichting: hierin vind men uitgelegd de verschillende bestemmingen en wordt over de gemaakte keuzes in het plan verantwoording afgelegd. Ook de resultaten van de inspraak van de bevolking, overleg met andere instanties en overige onderzoeken worden hierin vermeld.

2. Een verbeelding: Dit is een kaart van het het bestemmingsplangebied waarop de verschillende bestemmingen voor de gronden en opstallen worden aangegeven.

3. Regels: hierin staat per bestemming wat voor bebouwing en gebruik mag plaatsvinden. Daarnaast staat er tevens in de regels hoe men mag bouwen. Zo wordt bijvoorbeeld de maximale breedte of hoogte van bouwwerken genoemd.


Het bestemmingsplan is bindend voor iedereen. Niet alleen voor bedrijven, instellingen en burgers, maar ook voor de gemeente zelf. Voor de aankoop van stuk grond of een pand of perceel is het daarom altijd verstandig om eerst te controleren wat er in het bestemmingsplan is geregeld.

Als u bijvoorbeeld een bestaand pand wilt verbouwen, een stuk grond wilt gaan bebouwen of het gebruik van een pand wilt wijzigen zal de gemeente toetsen of uw plannen passen in het bestaande bestemmingsplan. Als uw plan niet in het bestemmingsplan past, moet u misschien uw plan aanpassen. U kan ook een verzoek indienen tot herziening of een afwijking van het.

Bestemmingsplannen inzien

Wilt u de bestemmingsplannen in uw gemeente inzien dan kan u dat doen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kunt u zoeken naar de bestemmingsplannen in uw gemeente en bekijken wat de bouwmogelijkheden zijn en aan welke regels en voorwaarden het gebruik van bedrijven, woningen, andere gebouwen en de openbare ruimte is gebonden.

U kunt ook vaak een bestemmingsplan bij de gemeente inzien. Daarvoor kunt u een afspraak maken met het gemeentehuis.

Andere Diensten