Nederlands paspoort aanvragen of verlengen bij het Gemeentehuis

Aanvraag Nederlands paspoort of ID-kaart

Nederlands Paspoort

Voor het aanvragen of vernieuwen van paspoort of een ID-kaart (identiteitskaart) kunt u terecht bij uw gemeentehuis. U heeft een goedgelijkende kleuren pasfoto nodig die voldoet aan de pasfoto-vereisen.

Ook moet u uw oude paspoort of ID kaart altijd meenemen naar het gemeentehuis. U kunt deze inleveren bij uw gemeentehuis, maar het is soms ook mogelijk deze te houden.

Het oude paspoort wordt dan wel onbruikbaar gemaakt. Bij sommige gemeenten worden hiervoor soms administratiekosten in rekening gebracht. De afdeling Burgerzaken van uw gemeentehuis kan u hierover informeren.


Is uw oude ID-kaart of paspoort nog geldig bij de aanvraag van een nieuw paspoort of ID kaart, dan hoeft u deze pas in te leveren als u het nieuwe paspoort of ID kaart afhaalt bij uw gemeentehuis.

Verlengen oude paspoort of ID kaart

Verlengen van een oud paspoort of een verlopen ID-kaart is niet mogelijk, hoewel het vaak genoemd wordt als 'verlengen'.

U moet altijd een nieuw paspoort of ID kaart aanvragen als uw oude papoort of ID kaart is verlopen.

Uw nieuwe paspoort of ID kaart krijgt tevens een nieuw paspoortnummer, omdat elk paspoort uniek is.

Aanvraag paspoort of ID-kaart voor een kind tot 18 jaar

Voor kinderen tot 18 jaar die een paspoort aanvragen is een schriftelijke toestemming nodig van beide ouders of degene die het gezag heeft over het kind. Indien u als ouder of gezaghebbende een schriftelijke toestemming verleent voor de aanvraag van een paspoort, dan moet u zich bij de gemeente identificeren door middel van een geldig identiteitsbewijs.

Kinderen van 12 jaar of ouder hebben geen toestemming nodig voor de aanvraag van een ID-kaart.

Persoonlijk aanvragen

Een paspoort moet altijd persoonlijk worden aangevraagd aangezien een paspoort een persoonsgebonden document is.

Paspoortaanvraag kind

Het kind moet bij de aanvraag en het afhalen van het paspoort altijd aanwezig zijn. Dit is nodig voor het vaststellen van de identiteit van het kind.

Behandeltijd aanvraag paspoort of ID-kaart

Uw aangevraagde paspoort of ID-kaart is niet direct klaar bij de aanvraag. U kunt het paspoort of ID kaart meestal binnen 5 werkdagen ophalen.

Deze behandeltijd is nodig aangezien het paspoort en de ID kaart op een centrale plaats in Nederland worden gemaakt.


Spoedprocedure paspoort

Indien u het paspoort eerder dan 5 werkdagen nodig heeft, kunt u eventueel gebruik maken van een spoedprocedure. Een spoedprocedure kost wel meer geld.

Gegevens op paspoort of ID-kaart wijzigen

Zijn uw persoonsgegevens eventueel gewijzigd, bijvoorbeeld na een naamswijziging, dan is uw paspoort of ID-kaart niet meer geldig. U moet dan een nieuw paspoort en ID-kaart aanvragen.

Geldigheidsduuur paspoort en identiteitskaart

Het paspoort en de Nederlandse identiteitskaart (ID-kaart) zijn vijf jaar geldig.

Kosten voor een paspoort en identiteitskaart

Voor een identiteitskaart (ID-kaart) en een paspoort gelden maximumtarieven. Gemeentehuizen mogen in principe ook minder vragen maar nooit meer.

Voor de aktuele kosten neemt u contact op met het gemeentehuis van uw woonplaats.

Voor meer informatie over aanvragen van een paspoort of ID-kaart, benodigde documenten en alle andere zaken omtrent een aanvraag, neem contact op met uw gemeentehuis.

Andere Diensten