Nederlands ID-kaart aanvragen bij het Gemeentehuis

Aanvraag ID-kaart Nederland

Nederlandse Identiteitskaart

Voor het aanvragen van een ID-kaart kunt u terecht bij uw gemeentehuis.

Een Nederlandse id-kaart is vijf jaar geldig en fungeert tevens als Europees reisdocument voor alle landen die aangesloten zijn bij de EER en EU.

Voor een overzicht van alle landen waarvoor een Nederlands ID-kaart als reisdocument fungeert gaat u naar de volgende website.

Voor het aanvragen van een ID-kaart of het vernieuwen van een ID-kaart dient u vaak eerst een afspraak te maken bij uw gemeentehuis.


U kunt in de regel een afspraken online op de website van het gemeentehuis van uw woonplaats.

Wat moet u meenemen naar het gemeentehuis voor de aanvraag van een ID-kaart

- Een recente kleuren pasfoto. Lees op de website van uw gemeente aan welke eisen een pasfoto moet voldoen.
- Uw huidige paspoort (indien u die heeft) EN uw huidige ID-kaart indien u uw ID-kaart wilt vernieuwen.
- Bij de aanvraag van een ID-kaart worden vingerafdrukken afgenomen.

Let op: Heeft u zowel een id-kaart en een paspoort in uw bezit? Dan moet u beide documenten meenemen zodra u bij uw gemeentehuis een nieuwe id-kaart komt aanvragen.

Voorwaarden voor het aanvragen van een ID-kaart

- U moet persoonlijk een id-kaart aanvragen.
- U moet ingeschreven staan in het GBA (de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens) van uw gemeente.
- U moet de Nederlandse nationaliteit bezitten.
- De id-kaart moet betaald worden bij de aanvraag.

Voor kinderen tot 12 jaar die een id-kaart aanvragen is een schriftelijke toestemming nodig van beide ouders of degene die het gezag heeft over het kind. Indien u als ouder of gezaghebbende een schriftelijke toestemming verleent voor de aanvraag van een paspoort, dan moet u zich bij de gemeente identificeren door middel van een geldig identiteitsbewijs. De schriftelijke toestemming kan u downloaden van de website van uw gemeentehuis.

Wachttijd bij aanvragen van een id-kaart

De wachttijd van de aanvraag van een id-kaart is 5 werkdagen. U kan uw id-kaart dus ophalen bij uw gemeentehuis 5 werkdagen na de aanvraag. U moet altijd zelf persoonlijk uw id-kaart komen ophalen.

Spoedprocedure bij aanvragen van een id-kaart

U kunt een beroep doen op de spoedprocedure aanvraag id-kaart indien u uw id-kaart eerder nodig heeft dan de 5 werkdagen aanvraagtijd die er normaal voor staan.

Over het algemeen geldt dat als u de aanvraag voor 14:00 uur doet, kan meestal de id-kaart op de volgende werkdag na 10:00 uur worden afgehaald bij het gemeentehuis. Indien u de aanvraag doet na 14:00 uur, kan de id-kaart 2 werkdagen later na 10:00 uur bij het gemeentehuis worden afgehaald.

Deze behandelingstijden zijn algemeen.

Voor de exacte behandelingstijden bij uw eigen gemeente dient u contact op te nemen met uw gemeentehuis.


Persoonlijk aanvragen

Uw id-kaart moet altijd persoonlijk worden aangevraagd aangezien een id-kaart een persoonsgebonden document is.

Id-kaart laten bezorgen

U kunt uw nieuwe ID-kaart indien gewenst laten bezorgen. U geeft dit aan bij de aanvraag van een nieuwe id-kaart.

Kosten van een id-kaart

Informeer bij het gemeentehuis van uw woonplaats.

Uw id-kaart is gestolen of u bent de id-kaart kwijt

Dit dient u direct persoonlijk te melden bij uw gemeente. Uw gemeente maakt een verklaring van vermissing op welke u nodig heeft bij de aanvraag van een nieuwe id-kaart.

Schriftelijk melden vermissing

Sommige gemeenten staan het toe dat u schriftelijk (of digitaal) een vermissing van id-kaart kan melden. Informeer bij uw eigen gemeente of dit mogelijk is.

Let op: Er zijn soms extra kosten gebonden aan de aanvraag van een nieuwe id-kaart bij vermissing.

Voor meer informatie over aanvragen van een id-kaart, benodigde documenten en alle andere zaken omtrent een aanvraag, neem contact op met uw gemeentehuis.

Andere Diensten