Voorbeelden van diensten van het Gemeentehuis

Enkele voorbeelden van diensten voor particulieren:

Akte van Burgelijke Stand aanvragen

Een afschrift van een akte uit het register van de Burgerlijke Stand is een uittreksel over persoonsgegevens die in een akte vermeld staan. Een uittreksel uit de Burgerlijke Stand is alleen te verkrijgen in de gemeente waar de gebeurtenis plaats heeft gevonden. Dit zijn o.a. geboorteakte, overlijdensakte, huwelijksakte en akte van scheiding.

Bestemmingsplannen

Door de gemeenteraad is vastgelegd wat de bestemmingen voor een bepaald gebied zijn. In dit zogenaamde bestemmingsplan worden voorschriften gegeven omtrent het gebruik van de grond en wat er gebouwd mag worden.


Bewijs van nationaliteit aanvragen
Dit is een verklaring (uittreksel gemeentelijke basis administratie) waaruit blijkt welke nationaliteit(en) u bezit.

Bijstand (WWB)
De Wet Werk en Bijstand (WWB) regelt al de zaken die met de hulp bij het vinden van betaald werk en financiële bijstand te maken hebben.

Bouwdossiers opvragen
Van de meeste woningen en andere objecten in de gemeente Uitgeest zijn bouwvergunningen met de daarbij horende bouwtekeningen opgeslagen in het archief. De dossiers kunnen op uw verzoek uit het archief worden gehaald om ze in te zien en er eventueel stukken uit te kopiëren.

Bouwvergunning aanvragen
De bouwvergunning zoals deze in het verleden bestond is per 1 oktober 2010 opgenomen in de nieuwe Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht. U dient vanaf deze datum een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen aan te vragen

Erkenning vaderschap aanvragen
Als de ouders van een kind niet getrouwd zijn, kan de vader het vaderschap over het kind al voor de geboorte erkennen. Door de erkenning wordt de vader juridisch vader van het kind.

Evenementenvergunning aanvragen
Voor het houden van een evenement dient u een vergunning te hebben.

Garantstelling, bewijs van en/of particuliere logiesverstrekking aanvragen
Voor het aanvragen van een visum hebben buitenlandse bezoekers aan Nederland soms een bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking nodig.
 
Geboorte aangifte
De geboorte van een kind moet u binnen drie dagen na de geboorte aangeven in de gemeente waar het kind geboren is.

Handtekeninglegalisatie
Voor sommige documenten (bijvoorbeeld documenten voor het aanvragen van een buitenlands paspoort) is het vereist dat daarop een gelegaliseerde handtekening komt te staan. Gelegaliseerd betekent dat een ambtenaar namens de burgemeester verklaart dat het uw handtekening is, die op het document vermeld staat.

Huwelijk, Trouwen en partnerregistratie

Identiteitskaart aanvragen of verlengen
De nieuwe reisdocumenten worden op een centrale plaats in Nederland gemaakt. Dat betekent dat de 'klaar terwijl u wacht service' niet meer bestaat. Voor het verkrijgen van een reisdocument moet u tweemaal persoonlijk bij de Publieksbalie langs komen.

Naturalisatie aanvragen
Naturalisatie is het verlenen van de Nederlandse nationaliteit aan een vreemdeling die daarom verzoekt. Het besluit of de Nederlandse nationaliteit wordt toegekend wordt door de koningin genomen.

Parkeervergunning aanvragen

Paspoort aanvragen of verlengen
Voor een Nederlands paspoort dient u de Nederlandse nationaliteit te hebben.

Rijbewijs aanvragen of verlengen
Het rijbewijs kunt u aanvragen bij de Publieksbalie van de gemeente waar u woont. U dient uw oude rijbewijs mee te nemen.

Naast bovenstaand vermelde voorbeelden kan u terecht bij uw gemeentehuis voor nog veel meer zaken. Kijk op de officiele website van uw gemeentehuis voor een volledig overzicht van diensten.

Enkele voorbeelden van diensten voor bedrijven:

Bijstand voor zelfstandigen (BBZ) aanvragen
Zelfstandigen kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor bijstand in het kader van het Bijstandsbesluit zelfstandigen 2004.
Bijzondere bijstand voor duurzame gebruiksgoederen
Inwoners van de gemeente Uitgeest die een laag inkomen hebben, kunnen voor de aanschaf of reparatie van duurzame gebruiksgoederen bijzondere bijstand aanvragen.

Bouwvergunning aanvragen
De bouwvergunning zoals deze in het verleden bestond is per 1 oktober 2010 opgenomen in de nieuwe Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht. U dient vanaf deze datum een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen aan te vragen.

Drank- en Horecavergunning aanvragen
Een drank- en horecavergunning geeft toestemming tot het uitoefenen van het horeca- of slijtersbedrijf.

Evenementenvergunning aanvragen
Voor het houden van een evenement dient u een vergunning te hebben.

Koopzondagen
Iedere winkelier kan aan het college van Burgemeester en Wethouders verzoeken om op maximaal twaalf zon- en of feestdagen per jaar ontheffing van de Winkeltijdenwet te krijgen.

Ontheffing winkeltijden aanvragen
De Winkeltijdenwet heeft zeer beperkte ontheffingmogelijkheden. Wanneer u buiten de normale openingstijden open wilt zijn dan moet u een ontheffing schriftelijk aanvragen bij het college van Burgemeester en Wethouders

Plaatsen van containers/bouwketen/steigers en andere materialen op gemeentegrond

Reclamevergunning aanvragen

Standplaatsvergunning aanvragen

Terrasvergunning aanvragen

Naast bovenstaand vermelde voorbeelden kan u terecht bij uw gemeentehuis voor nog veel meer zaken. Kijk op de officiele website van uw gemeentehuis voor een volledig overzicht van diensten.

Andere Diensten