Dienst Bevolking Gemeentehuis Belgie

Diensten van de gemeente - Dienst Bevolking

Diensten van de gemeente - Dienst Bevolking

Identiteitskaart en vervangingsidentiteitskaart (voor Belgen)
Identiteitskaart voor vreemdelingen (geel of blauw)
Identiteitsbewijs en identiteitsbewijs voor kinderen van minder dan 12 jaar

Domiciliëren van een nieuwe inwoner van de gemeente
Vernieuwing van de identiteitskaart
Adreswijziging binnen de gemeente
Signaleren van verlies of diefstal van de identiteitskaart
Parkeerkaart

Attesten, voor eensluidend verklaarde kopieën, legaliseren van een handtekening, ouderlijke toelating
Attest van samenstelling van het gezin
Attest van woonplaats (domicilie)
Attest van woonplaats met het oog op een huwelijk
Attest, van nationaliteit (enkel voor de Belgen)
Attest van leven
Voor eensluidend verklaarde kopieën.
Legalisatie van een handtekening.
Ouderlijke toelating (reis naar het buitenland)
Adreswijziging
Verandering van beroep
Verklaring van wettelijk samenwonen
Vertrek naar het buitenland
Laatste wilsbeschikking inzake vorm van begrafenis
Verklaring van de laatste wilsbeschikkingen betreffende de begrafeniswijze
Verklaring betreffende het afstaan van organen

Verkiezingen, juryleden voor een Hof van Assisen

Tenlasteneming 3 Bis (verbintenis tot)
Verbintenis tot tenlasteneming van een vreemdeling in België.

Aanvraag en Verlengen Paspoort
Aanvraag en Verlengen Rijbewijs
Afgifte internationaal rijbewijs

Naast bovenstaand vermelde voorbeelden kan u terecht bij uw gemeentehuis voor nog veel meer zaken. Kijk op de officiele website van uw gemeentehuis voor een volledig overzicht van diensten.