Voorbeelden van diensten van het Gemeentehuis

De verschillende diensten van het gemeentehuis

BEVOLKINGSDIENST

De bevolkingsdienst houdt zich voornamelijk bezig met het afleveren van allerlei officiële documenten, bijhouden van de bevolkingsregisters, kieszaken, identiteitskaarten, gemeentelijk strafregister, pensioenen, sociale aanvragen, vreemdelingen, paspoorten, rijbewijzen, verkoop van huisvuilzakken (gft en pmd) en afvalstickers, onthaal, grafconcessies en begraafplaatsen.

Zo kan men er terecht voor oa: Adresopzoekingen - Adresveranderingen - Begraafplaatsen - Controle op de inenting tegen polio - Elektronische identiteitskaart - Afschriften en getuigschriften Erfrechtverklaring - Huisnummers - Identiteitsstuk - Internationaal paspoort - Laatste wilsbeschikking - Meldpunt voor taalklachten etc.

BURGERLIJKE STAND

De dienst “burgerlijke stand” houdt zich voornamelijk bezig met het bijhouden van de registers van geboorten, huwelijken, echtscheidingen, overlijdens,en adopties. Men ook terecht op het gemeentehuis voor erkenning en wettiging van natuurlijke kinderen, nationaliteit, uittreksels uit de akten van de burgerlijke stand, naturalisaties en samenlevingscontracten. Tot de taken van deze dienst behoren ook het afleveren van attesten.

Zo kan men er terecht voor oa: Adoptie - Crematie - Echtscheiding - Naamsverandering - Ontgravingen - Overlijden - Erkenning kinderen en afstammingsrecht - Geboorte - Huwelijk - Nationaliteit - Scheiding - Uittreksels uit de akten van de burgerlijke stand - Vaderschapsbetwisting

Naast bovenstaand vermelde voorbeelden kan u terecht bij uw gemeentehuis voor nog veel meer zaken. Kijk op de officiele website van uw gemeentehuis voor een volledig overzicht van diensten.