Stadhuis

Stadhuis in Buitenpost


Stadhuis in Buitenpost. U vindt onderstaand de adresgegevens van het stadhuis in Buitenpost. Ook vindt u het telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres en meer bruikbare informatie zoals het aanvragen van een paspoort, rijbewijs of id-kaart, de website met openingstijden van het stadhuis en het aanvragen van vergunningen.

Stadhuis

Buitenpost

Adres:

Stadhuis Buitenpost
Stationsstraat 18
9285 NH Buitenpost
Nederland

Telefoonnummer:

14 0511

Faxnummer:

0511-548110

Email:

gemeente@achtkarspelen.nl

Website:

www.achtkarspelen.nl

Stadhuis in Buitenpost

De burgemeester van het stadhuis in Buitenpost, gemeenteraadsleden, wethouders en andere ambtenaren van de gemeente zijn de verantwoordelijke personen bij het gemeentehuis Buitenpost.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van het gemeentehuis is in handen van het college van burgemeester en wethouders (B&W).

Elke wethouder van het stadhuis in Buitenpost heeft zijn of haar eigen taakgebied of portefeuille, zoals sport en cultuur, openbare werken, onderwijs, financiën en huisvesting.

Openingstijden

Voor de openingstijden bezoekt u de officiele website van het stadhuis.

Heeft u vragen ?

Neem contact op met het stadhuis of bezoek de officiele website van de gemeente.

Meer informatie over het Stadhuis in Buitenpost:

Voor uitgebreide informatie over burgerzaken kijkt u op de officiele website van de gemeente: www.achtkarspelen.nl

Algemene Diensten

Het stadhuis kan u assisteren met onder andere de aanvraag of verlenging van een paspoort, verlenging van uw rijbewijs, aanvraag en vernieuwen id-kaart, de geboorte aangifte van een kind, de erkenning van een kind, de aanvraag van een bouwvergunning, inschrijving in de gemeentelijk basis administratie (GBA), de aanvraag van een logies-garantieverklaring, collectieve ziektekostenverzekering en meer.

Ook bij de verkiezingen voor de gemeenteraad kan u bij het stadhuis terecht.


U kunt het stadhuis bezoeken in Buitenpost en informatie inwinnen bij de balie van het stadhuis. Ook kunt u bellen op tel nr: 14 0511 of een e-mail sturen naar: gemeente@achtkarspelen.nl.