Stadhuis

Stadhuis in Maurik


Stadhuis in Maurik. U vindt onderstaand de adresgegevens van het stadhuis in Maurik. Ook vindt u het telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres en meer bruikbare informatie zoals het aanvragen van een paspoort, rijbewijs of id-kaart, de website met openingstijden van het stadhuis en het aanvragen van vergunningen.

Stadhuis

Maurik

Adres:

Stadhuis Maurik
De Wetering 1
4021 VZ Maurik
Nederland

Telefoonnummer:

14 0344

Faxnummer:

0344-579200

Email:

gemeente@buren.nl

Website:

www.buren.nl

Stadhuis in Maurik

De burgemeester van het stadhuis in Maurik, gemeenteraadsleden, wethouders en andere ambtenaren van de gemeente zijn de verantwoordelijke personen bij het gemeentehuis Maurik.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van het gemeentehuis is in handen van het college van burgemeester en wethouders (B&W).

Elke wethouder van het stadhuis in Maurik heeft zijn of haar eigen taakgebied of portefeuille, zoals sport en cultuur, openbare werken, onderwijs, financiën en huisvesting.

Openingstijden

Voor de openingstijden bezoekt u de officiele website van het stadhuis.

Heeft u vragen ?

Neem contact op met het stadhuis of bezoek de officiele website van de gemeente.

Meer informatie over het Stadhuis in Maurik:

Voor uitgebreide informatie over burgerzaken kijkt u op de officiele website van de gemeente: www.buren.nl

Algemene Diensten

Het stadhuis kan u assisteren met onder andere de aanvraag of verlenging van een paspoort, verlenging van uw rijbewijs, aanvraag en vernieuwen id-kaart, de geboorte aangifte van een kind, de erkenning van een kind, de aanvraag van een bouwvergunning, inschrijving in de gemeentelijk basis administratie (GBA), de aanvraag van een logies-garantieverklaring, collectieve ziektekostenverzekering en meer.

Ook bij de verkiezingen voor de gemeenteraad kan u bij het stadhuis terecht.


U kunt het stadhuis bezoeken in Maurik en informatie inwinnen bij de balie van het stadhuis. Ook kunt u bellen op tel nr: 14 0344 of een e-mail sturen naar: gemeente@buren.nl.