WoonFriesland

WoonFriesland

Grou

WoonFriesland - Grou. U vindt onderstaand de adres gegevens van WoonFriesland in Grou. Ook vindt u het telefoonnummer, faxnummer, emailadres, website en meer bruikbare informatie voor het vinden van een woningbouwvereniging, woningcorperatie en woonstichting in Grou. Wilt u een huis / woning huren in Grou, neem dan contact op met WoonFriesland.

Woning / Huis huren in:

Grou

Adres:

WoonFriesland
Oedsmawei 26
9001 ZJ Grou

Telefoonnummer:

(0566) 62 91 29

Faxnummer:

(0566) 62 91 99

Email:

info@woonfriesland.nl

Website:

www.woonfriesland.nl

WoonFriesland

In de gemeente Boarnsterhim zijn woningen en huizen te huur via WoonFriesland.

Beschikbare huurwoningen

Op de website van WoonFriesland vindt u alle gegevens over hoe u inlichtingen kan inwinnen over beschikbare huurwoningen in Boarnsterhim.

Ook kunt u contact opnemen met het gemeentehuis in Boarnsterhim.

Gemeentehuis - Boarnsterhim

Het gemeentehuis kan u tevens inlichtingen verstrekken over huren van huizen en woningen in de gemeente.

Meer informatie

Voor meer informatie kan u terecht bij het gemeentehuis in Boarnsterhim of op de website van de Rijksoverheid

Sociale huurwoning van een woningcorporatie in Grou

De meeste wooncorporaties verhuren woningen tbv van de sociale woningbouw.

Dit zijn de goedkope huurwoningen in de gemeente Boarnsterhim.

Om voor een sociale huurwoning in de gemeente Boarnsterhim in aanmerking te komen moet u vaak aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Sociale huurwoning in de gemeente Boarnsterhim en huurprijs

De maximale huur van een sociale huurwoning is €720,42 (cijfers 2019). Het gaat hier dan om de zogenaamde kale huur, zonder servicekosten en kosten voor licht, water en gas.


Voorwaarden voor sociale huurwoning

- U moet u inschrijven bij de verantwoordelijk organisatie in de gemeente Boarnsterhim die verantwoordelijk is voor de sociale huurwoningen. U kan hierover inlichtingen inwinnen bij het gemeentehuis in Boarnsterhim.
- U zal vaak een huisvestingsvergunning nodig hebben. Deze kan u aanvragen bij uw gemeentehuis. De gemeente kan daarvoor eisen dat u reeds woont, werkt of studeert waar u wilt gaan wonen. De exacte regels daarvoor kunt u opvragen bij het gemeentehuis in Boarnsterhim.
- De woningcorporatie of woningbouwvereniging kan ook verschillende eisen stellen. Dit kan zijn de hoogte van uw inkomen en bijvoorbeeld de samenstelling van uw gezin. Meer informatie vraagt u aan bij WoonFriesland.

Sociale huurwoning in de gemeente Boarnsterhim en urgentiecriteria

Indien er urgentiecriteria zijn dan kan u meestal voorrang krijgen. Dit kan zijn woon-werkafstand, het achterlaten van een schaarse woning, medische indicatie, leeftijd, sociale indicatie, uw gezinsgrootte, de duur die u als woningzoekende ingeschreven staat.

Voor meer informatie kan u terecht bij het gemeentehuis in Boarnsterhim of op de website van de Rijksoverheid