Wooncorporatie Ons Huis

Wooncorporatie Ons Huis

Enschede

Wooncorporatie Ons Huis - Enschede. U vindt onderstaand de adres gegevens van Wooncorporatie Ons Huis in Enschede. Ook vindt u het telefoonnummer, faxnummer, emailadres, website en meer bruikbare informatie voor het vinden van een woningbouwvereniging, woningcorperatie en woonstichting in Enschede. Wilt u een huis / woning huren in Enschede, neem dan contact op met Wooncorporatie Ons Huis.

Woning / Huis huren in:

Enschede

Adres:

Wooncorporatie Ons Huis
Eeftinksweg 50
7541 WE Enschede

Telefoonnummer:

(053) 484 89 00

Faxnummer:

(053) 430 69 51

Email:

onshuis@onshuis.com

Website:

www.onshuis.com

Wooncorporatie Ons Huis

In de gemeente Enschede zijn woningen en huizen te huur via Wooncorporatie Ons Huis.

Beschikbare huurwoningen

Op de website van Wooncorporatie Ons Huis vindt u alle gegevens over hoe u inlichtingen kan inwinnen over beschikbare huurwoningen in Enschede.

Ook kunt u contact opnemen met het gemeentehuis in Enschede.

Gemeentehuis - Enschede

Het gemeentehuis kan u tevens inlichtingen verstrekken over huren van huizen en woningen in de gemeente.

Meer informatie

Voor meer informatie kan u terecht bij het gemeentehuis in Enschede of op de website van de Rijksoverheid

Sociale huurwoning van een woningcorporatie in Enschede

De meeste wooncorporaties verhuren woningen tbv van de sociale woningbouw.

Dit zijn de goedkope huurwoningen in de gemeente Enschede.

Om voor een sociale huurwoning in de gemeente Enschede in aanmerking te komen moet u vaak aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Sociale huurwoning in de gemeente Enschede en huurprijs

De maximale huur van een sociale huurwoning is €720,42 (cijfers 2019). Het gaat hier dan om de zogenaamde kale huur, zonder servicekosten en kosten voor licht, water en gas.


Voorwaarden voor sociale huurwoning

- U moet u inschrijven bij de verantwoordelijk organisatie in de gemeente Enschede die verantwoordelijk is voor de sociale huurwoningen. U kan hierover inlichtingen inwinnen bij het gemeentehuis in Enschede.
- U zal vaak een huisvestingsvergunning nodig hebben. Deze kan u aanvragen bij uw gemeentehuis. De gemeente kan daarvoor eisen dat u reeds woont, werkt of studeert waar u wilt gaan wonen. De exacte regels daarvoor kunt u opvragen bij het gemeentehuis in Enschede.
- De woningcorporatie of woningbouwvereniging kan ook verschillende eisen stellen. Dit kan zijn de hoogte van uw inkomen en bijvoorbeeld de samenstelling van uw gezin. Meer informatie vraagt u aan bij Wooncorporatie Ons Huis.

Sociale huurwoning in de gemeente Enschede en urgentiecriteria

Indien er urgentiecriteria zijn dan kan u meestal voorrang krijgen. Dit kan zijn woon-werkafstand, het achterlaten van een schaarse woning, medische indicatie, leeftijd, sociale indicatie, uw gezinsgrootte, de duur die u als woningzoekende ingeschreven staat.

Voor meer informatie kan u terecht bij het gemeentehuis in Enschede of op de website van de Rijksoverheid