Actium

Actium

Oosterwolde

Actium - Oosterwolde. U vindt onderstaand de adres gegevens van Actium in Oosterwolde. Ook vindt u het telefoonnummer, faxnummer, emailadres, website en meer bruikbare informatie voor het vinden van een woningbouwvereniging, woningcorperatie en woonstichting in Oosterwolde. Wilt u een huis / woning huren in Oosterwolde, neem dan contact op met Actium.

Woning / Huis huren in:

Oosterwolde

Adres:

Actium
Nanningaweg 37
8431 AC Oosterwolde

Telefoonnummer:

(0900) 06 04

Faxnummer:

(0592) 400 400

Email:

info@actiumwonen.nl

Website:

www.actiumwonen.nl

Actium

In de gemeente Ooststellingwerf zijn woningen en huizen te huur via Actium.

Beschikbare huurwoningen

Op de website van Actium vindt u alle gegevens over hoe u inlichtingen kan inwinnen over beschikbare huurwoningen in Ooststellingwerf.

Ook kunt u contact opnemen met het gemeentehuis in Ooststellingwerf.

Gemeentehuis - Ooststellingwerf

Het gemeentehuis kan u tevens inlichtingen verstrekken over huren van huizen en woningen in de gemeente.

Meer informatie

Voor meer informatie kan u terecht bij het gemeentehuis in Ooststellingwerf of op de website van de Rijksoverheid

Sociale huurwoning van een woningcorporatie in Oosterwolde

De meeste wooncorporaties verhuren woningen tbv van de sociale woningbouw.

Dit zijn de goedkope huurwoningen in de gemeente Ooststellingwerf.

Om voor een sociale huurwoning in de gemeente Ooststellingwerf in aanmerking te komen moet u vaak aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Sociale huurwoning in de gemeente Ooststellingwerf en huurprijs

De maximale huur van een sociale huurwoning is €720,42 (cijfers 2019). Het gaat hier dan om de zogenaamde kale huur, zonder servicekosten en kosten voor licht, water en gas.


Voorwaarden voor sociale huurwoning

- U moet u inschrijven bij de verantwoordelijk organisatie in de gemeente Ooststellingwerf die verantwoordelijk is voor de sociale huurwoningen. U kan hierover inlichtingen inwinnen bij het gemeentehuis in Ooststellingwerf.
- U zal vaak een huisvestingsvergunning nodig hebben. Deze kan u aanvragen bij uw gemeentehuis. De gemeente kan daarvoor eisen dat u reeds woont, werkt of studeert waar u wilt gaan wonen. De exacte regels daarvoor kunt u opvragen bij het gemeentehuis in Ooststellingwerf.
- De woningcorporatie of woningbouwvereniging kan ook verschillende eisen stellen. Dit kan zijn de hoogte van uw inkomen en bijvoorbeeld de samenstelling van uw gezin. Meer informatie vraagt u aan bij Actium.

Sociale huurwoning in de gemeente Ooststellingwerf en urgentiecriteria

Indien er urgentiecriteria zijn dan kan u meestal voorrang krijgen. Dit kan zijn woon-werkafstand, het achterlaten van een schaarse woning, medische indicatie, leeftijd, sociale indicatie, uw gezinsgrootte, de duur die u als woningzoekende ingeschreven staat.

Voor meer informatie kan u terecht bij het gemeentehuis in Ooststellingwerf of op de website van de Rijksoverheid