Woningstichting de Wieren

Woningstichting de Wieren

Sneek

Woningstichting de Wieren - Sneek. U vindt onderstaand de adres gegevens van Woningstichting de Wieren in Sneek. Ook vindt u het telefoonnummer, faxnummer, emailadres, website en meer bruikbare informatie voor het vinden van een woningbouwvereniging, woningcorperatie en woonstichting in Sneek. Wilt u een huis / woning huren in Sneek, neem dan contact op met Woningstichting de Wieren.

Woning / Huis huren in:

Sneek

Adres:

Woningstichting de Wieren
Almastraat 14
8601 EW Sneek

Telefoonnummer:

(0515) 48 27 00

Faxnummer:

(0515) 41 16 00

Email:

woningstichting@dewier...

Website:

www.dewieren.nl

Woningstichting de Wieren

In de gemeente Sudwest Fryslan zijn woningen en huizen te huur via Woningstichting de Wieren.

Beschikbare huurwoningen

Op de website van Woningstichting de Wieren vindt u alle gegevens over hoe u inlichtingen kan inwinnen over beschikbare huurwoningen in Sudwest Fryslan.

Ook kunt u contact opnemen met het gemeentehuis in Sudwest Fryslan.

Gemeentehuis - Sudwest Fryslan

Het gemeentehuis kan u tevens inlichtingen verstrekken over huren van huizen en woningen in de gemeente.

Meer informatie

Voor meer informatie kan u terecht bij het gemeentehuis in Sudwest Fryslan of op de website van de Rijksoverheid

Sociale huurwoning van een woningcorporatie in Sneek

De meeste wooncorporaties verhuren woningen tbv van de sociale woningbouw.

Dit zijn de goedkope huurwoningen in de gemeente Sudwest Fryslan.

Om voor een sociale huurwoning in de gemeente Sudwest Fryslan in aanmerking te komen moet u vaak aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Sociale huurwoning in de gemeente Sudwest Fryslan en huurprijs

De maximale huur van een sociale huurwoning is €720,42 (cijfers 2019). Het gaat hier dan om de zogenaamde kale huur, zonder servicekosten en kosten voor licht, water en gas.


Voorwaarden voor sociale huurwoning

- U moet u inschrijven bij de verantwoordelijk organisatie in de gemeente Sudwest Fryslan die verantwoordelijk is voor de sociale huurwoningen. U kan hierover inlichtingen inwinnen bij het gemeentehuis in Sudwest Fryslan.
- U zal vaak een huisvestingsvergunning nodig hebben. Deze kan u aanvragen bij uw gemeentehuis. De gemeente kan daarvoor eisen dat u reeds woont, werkt of studeert waar u wilt gaan wonen. De exacte regels daarvoor kunt u opvragen bij het gemeentehuis in Sudwest Fryslan.
- De woningcorporatie of woningbouwvereniging kan ook verschillende eisen stellen. Dit kan zijn de hoogte van uw inkomen en bijvoorbeeld de samenstelling van uw gezin. Meer informatie vraagt u aan bij Woningstichting de Wieren.

Sociale huurwoning in de gemeente Sudwest Fryslan en urgentiecriteria

Indien er urgentiecriteria zijn dan kan u meestal voorrang krijgen. Dit kan zijn woon-werkafstand, het achterlaten van een schaarse woning, medische indicatie, leeftijd, sociale indicatie, uw gezinsgrootte, de duur die u als woningzoekende ingeschreven staat.

Voor meer informatie kan u terecht bij het gemeentehuis in Sudwest Fryslan of op de website van de Rijksoverheid