Wonen Noordwest Friesland

Wonen Noordwest Friesland

Sint Annaparochie

Wonen Noordwest Friesland - Sint Annaparochie. U vindt onderstaand de adres gegevens van Wonen Noordwest Friesland in Sint Annaparochie. Ook vindt u het telefoonnummer, faxnummer, emailadres, website en meer bruikbare informatie voor het vinden van een woningbouwvereniging, woningcorperatie en woonstichting in Sint Annaparochie. Wilt u een huis / woning huren in Sint Annaparochie, neem dan contact op met Wonen Noordwest Friesland.

Woning / Huis huren in:

Sint Annaparochie

Adres:

Wonen Noordwest Friesland
De Wissel 17
9076 PT St. Annaparochie

Telefoonnummer:

(0518) 40 98 00

Faxnummer:

(0518) 40 98 09

Email:

info@wonennwf.nl

Website:

www.wonennwf.nl

Wonen Noordwest Friesland

In de gemeente Het Bildt zijn woningen en huizen te huur via Wonen Noordwest Friesland.

Beschikbare huurwoningen

Op de website van Wonen Noordwest Friesland vindt u alle gegevens over hoe u inlichtingen kan inwinnen over beschikbare huurwoningen in Het Bildt.

Ook kunt u contact opnemen met het gemeentehuis in Het Bildt.

Gemeentehuis - Het Bildt

Het gemeentehuis kan u tevens inlichtingen verstrekken over huren van huizen en woningen in de gemeente.

Meer informatie

Voor meer informatie kan u terecht bij het gemeentehuis in Het Bildt of op de website van de Rijksoverheid

Sociale huurwoning van een woningcorporatie in Sint Annaparochie

De meeste wooncorporaties verhuren woningen tbv van de sociale woningbouw.

Dit zijn de goedkope huurwoningen in de gemeente Het Bildt.

Om voor een sociale huurwoning in de gemeente Het Bildt in aanmerking te komen moet u vaak aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Sociale huurwoning in de gemeente Het Bildt en huurprijs

De maximale huur van een sociale huurwoning is €720,42 (cijfers 2019). Het gaat hier dan om de zogenaamde kale huur, zonder servicekosten en kosten voor licht, water en gas.


Voorwaarden voor sociale huurwoning

- U moet u inschrijven bij de verantwoordelijk organisatie in de gemeente Het Bildt die verantwoordelijk is voor de sociale huurwoningen. U kan hierover inlichtingen inwinnen bij het gemeentehuis in Het Bildt.
- U zal vaak een huisvestingsvergunning nodig hebben. Deze kan u aanvragen bij uw gemeentehuis. De gemeente kan daarvoor eisen dat u reeds woont, werkt of studeert waar u wilt gaan wonen. De exacte regels daarvoor kunt u opvragen bij het gemeentehuis in Het Bildt.
- De woningcorporatie of woningbouwvereniging kan ook verschillende eisen stellen. Dit kan zijn de hoogte van uw inkomen en bijvoorbeeld de samenstelling van uw gezin. Meer informatie vraagt u aan bij Wonen Noordwest Friesland.

Sociale huurwoning in de gemeente Het Bildt en urgentiecriteria

Indien er urgentiecriteria zijn dan kan u meestal voorrang krijgen. Dit kan zijn woon-werkafstand, het achterlaten van een schaarse woning, medische indicatie, leeftijd, sociale indicatie, uw gezinsgrootte, de duur die u als woningzoekende ingeschreven staat.

Voor meer informatie kan u terecht bij het gemeentehuis in Het Bildt of op de website van de Rijksoverheid